Tai nghe JBL Quantum 300

Mỗi ngày một thẻ cào 50.000 Mobifone

Tai nghe Apple EarPods Lightning

Mỗi ngày một thẻ cào 50.000 Mobifone Tai_nghe_Apple_EarPods_Lightning.png

Không nhận diện được thuê bao

Danh sách dẫn đầu ngày 03/07/2022

1 077xxxx690
2 070xxxx427
3 070xxxx768