THUÊ BAO CÓ SỐ THÍNH LỚN NHẤT NGÀY (19/03/2021 – 25/03/2021)

Chúc mừng các thuê bao dưới đây là các thuê bao có số Thính lớn nhất ngày của dịch vụ Thính Mobile.

Giải thưởng mà mỗi thuê bao nhận được là 01 thẻ nạp MobiFone mệnh giá 50.000 đồng.

Ngày

Thuê bao trúng giải

Số Thính

03/19/21

0907xxx354

194

03/19/21

0935xxx614

128

03/20/21

0764xxx883

190

03/20/21

0904xxx325

150

03/21/21

0907xxx354

170

03/21/21

0935xxx614

130

03/22/21

0904xxx325

130

03/22/21

0764xxx883

110

03/23/21

0907xxx354

110

03/23/21

0935xxx614

110

03/24/21

0764xxx883

130

03/24/21

0907xxx023

108

Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.