THUÊ BAO CÓ SỐ THÍNH LỚN NHẤT THÁNG THỨ NHẤT TỪ NGÀY 11/02/2021 ĐẾN 12/03/2021

Chúc mừng các thuê bao dưới đây là thuê bao tích lũy được nhiều Thính nhất tháng thứ nhất – Chu kỳ 5 trong thời gian từ 11/02/2021 đến 12/03/2021 của dịch vụ Thính Mobile.

STT

Số Thuê Bao (MSISDN)

Tổng số Thính (scores)

Giải thưởng

1

0907xxx023

13,764

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 5

2

0901xxx673

2,574

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 5

3

0904xxx600

2,573

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 5

4

0764xxx883

2,276

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 5

Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.

Hãy nhanh tay trả lời câu hỏi để TÍCH LŨY THÍNH giành cơ hội nhận được những GIẢI THƯỞNG giá trị từ dịch vụ.