THUÊ BAO CÓ SỐ THÍNH LỚN NHẤT NGÀY (15/10/2021 – 21/10/2021)

Chúc mừng các thuê bao dưới đây là các thuê bao có số Thính lớn nhất ngày của dịch vụ Thính Mobile.

Giải thưởng mà mỗi thuê bao nhận được là 01 thẻ nạp MobiFone mệnh giá 50.000 đồng.

Ngày

Thuê bao trúng giải

Số Thính

15/10/2021

0335xxx065

290

16/10/2021

0776xxx307

220

17/10/2021

0335xxx065

190

18/10/2021

0776xxx307

220

19/10/2021

0901xxx673

220

20/10/2021

0904xxx600

220

21/10/2021

0901xxx673

214

Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.