Thể lệ

 • - Mỗi ngày, hệ thống sẽ gửi tin nhắn về các câu hỏi để khách hàng tham gia trả lời.
 • - Khách hàng trả lời câu hỏi bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: D (Đúng) hoặc S (Sai) gửi 9808.
 • - Thời gian tham gia trả lời câu hỏi: Từ 06h:00:00 đến 23h:59:59 hàng ngày.
 • - Số lần tham gia trả lời câu hỏi trong ngày: Tối đa 200 câu/ngày. Trong đó, khách hàng được miễn phí 5 câu đầu tiên. Từ câu thứ 6 đến 200, mỗi câu trả lời tính cước 500đ/câu. Khách hàng cần lưu ý:
  • Không tích lũy câu hỏi chưa sử dụng hết của ngày hôm trước sang ngày hôm sau.
  • Thuê bao bắt buộc phải trả lời câu hỏi trước đó để nhận câu hỏi tiếp theo.
  • Thuê bao có 10 giây suy nghĩ kể từ khi nhận được câu hỏi. Sau khi hết 10 giây, tin nhắn trả lời bắt đầu có hiệu lực.
  • Câu hỏi có đáp án trả lời sai có thể được lặp lại ở chu kỳ câu hỏi sau (Chu kỳ được tính từ 0h:01:00 đến 23h:59:59 trong ngày)
 • - Thính là đơn vị tính điểm cho thuê bao đăng ký, gia hạn thành công dịch vụ và có tương tác với dịch vụ thông qua việc trả lời câu hỏi Đúng/Sai.
 • - Khách hàng được cộng Thính khi đăng ký/gia hạn dịch vụ thành công và cộng khi trả lời câu hỏi đúng đáp án. Số Thính được cộng khi trả lời câu hỏi tương ứng với khoảng thời gian từ thời điểm câu hỏi được gửi xuống thuê bao thành công đến thời điểm thuê bao gửi tin nhắn trả lời câu hỏi đến đầu số 9808 thành công.
 • - Hàng ngày, hệ thống sẽ tổng hợp tổng số Thính mà khách hàng được cộng khi đăng ký/gia hạn dịch vụ và trả lời đúng đáp án câu hỏi. Số Thính này sẽ được tích lũy để tham gia xét thưởng giải ngày, giải tháng và giải chung cuộc. Khách hàng cần lưu ý khi hủy dịch vụ:
  • Thuê bao hủy đi và đăng ký lại trong cùng ngày được bảo lưu Thính tích lũy và số lượng câu hỏi nhưng không được cộng thêm Thính hay câu hỏi.
  • Thuê bao hủy đi và đăng ký lại khác ngày được cộng Thính khi tái đăng ký nhưng không được bảo lưu Thính tích lũy trước đó.