THUÊ BAO CÓ SỐ THÍNH LỚN NHẤT NGÀY (30/09/2020 – 06/10/2020)

Chúc mừng các thuê bao dưới đây là các thuê bao có số Thính lớn nhất ngày của dịch vụ Thính Mobile.

Giải thưởng mà mỗi thuê bao nhận được là 01 thẻ nạp MobiFone mệnh giá 50.000 đồng.

Ngày

Thuê bao trúng giải

Số Thính

Số câu hỏi

30/09/2020

0934xxx973

110

7

30/09/2020

0934xxx703

110

6

01/10/2020

0901xxx361

142

11

01/10/2020

0934xxx973

110

6

02/10/2020

0934xxx070

240

14

02/10/2020

0777xxx314

200

11

03/10/2020

0901xxx444

244

15

03/10/2020

0934xxx232

244

14

04/10/2020

0777xxx314

240

13

04/10/2020

0934xxx070

240

14

05/10/2020

0909xxx685

2838

200

05/10/2020

0934xxx232

620

33

06/10/2020

0934xxx232

452

24

06/10/2020

0901xxx444

392

23

 

Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.