THUÊ BAO CÓ SỐ THÍNH LỚN NHẤT NGÀY (07/10/2020 – 13/10/2020)

Chúc mừng các thuê bao dưới đây là các thuê bao có số Thính lớn nhất ngày của dịch vụ Thính Mobile.

Giải thưởng mà mỗi thuê bao nhận được là 01 thẻ nạp MobiFone mệnh giá 50.000 đồng.

Ngày

Thuê bao trúng giải

Số Thính

Số câu hỏi

07/10/2020

0901xxx444

180

10

07/10/2020

0934xxx232

150

11

08/10/2020

0901xxx444

540

30

08/10/2020

0934xxx232

510

30

09/10/2020

0901xxx444

330

17

09/10/2020

0934xxx232

310

17

10/10/2020

0934xxx070

198

16

10/10/2020

0777xxx314

186

18

11/10/2020

0934xxx232

260

15

11/10/2020

0901xxx444

240

15

12/10/2020

0934xxx703

190

11

12/10/2020

0934xxx705

180

11

13/10/2020

0901xxx361

198

15

13/10/2020

0708xxx472

90

5

 

Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.